Scandic
 Artiklar


Feromoner

Den här artikeln handlar om feromoner, ett av katter flera sätt att kommunicera med varandra.

 

Artikeln finns här:

PDF - WORD

 

Antibiotika

Denna artikel är skriven av veterinär Ursula Larsson som är produktchef på ett veterinärmedicinskt företag som heter CEVA Animal Health AB. Artikeln handlar om antibiotikabehandling. Hon tar upp när antibiotika bör användas och hur det bör användas för att de sjukdomsframkallande bakterierna ska bekämpas, utan att vi fördenskull påskyndar bakteriernas resistensutvecklingen mot antibiotika.

Artikeln finns här:

PDF - WORD

 

Idiopatisk Cystit

Denna artikel handlar om urinvägsproblem hos katt.

PDF - WORD

 

Att köpa katt

Här tar CEVA upp vad man bör tänka på när man skaffar katt. Det är ett stort ansvar som bör tänkas över noga innan man bestämmer sig.

PDF - WORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Spinneriet