Scandic
 
 
 
 

Anmälan via mail


Nu kan ni anmäla er till utställningar via e-post. För att detta ska fungera måste ni först skicka en fullmakt till utställningssekreteraren via vanlig postgång.  Denna fullmakt kan laddas ner här!

När ni sedan ska anmäla till utställning skickar ni anmälningarna i ett mail till utställningssekreteraren. Som ämne skriver ni vad mailet berör.

Anmälan skickas till: utstallningssekreterare@spinneriet.se
 
Utställningssekreteraren vill ha anmälningarna i god tid så att de hinner bli utskrivna, signerade och postade i tid.

Observera att detta gäller så länge Lisa Sillanpää är utställningssekreterare. När någon annan tar över arbetsuppgiften är det upp till denne person hur anmälningarna ska skickas.


Fullmakten skickas till:

Pernilla Winterskiöld

Teatergatan 36
411 35 Göteborg
0702-15 49 92

Mail: utstallningssekreterare@spinneriet.se

 

 

 

Copyright © Spinneriet